Hyresvillkor


Allmänna hyresvillkor

Hyrestiden framgår av hyresavtalet och bokningsbekräftelsen. Förlängning av hyrestiden måste avtalas med uthyraren. Hyresfordonet får ej brukas på annan tid än avtalad hyrestid. om inget annat är avtalat med uthyraren. Vid hyra av en dag ingår en tank meed bränsle (30 liter).


Användning av hyresfordon 

Hyrestagaren står som ansvarig för hyresfordonet under hela hyrestiden, även om annan person än hyrestagaren brukar hyresfordonet. Alla kostnader hänförda till handhavandefel äger uthyraren rätt att debitera hyrestagaren eller anvisad betalare.

Hämtning & återlämning av hyresfordonet sker på samma plats
om inte annat avtalas mellan uthyrare & hyrestagare.

Egen släpvagn får ej användas, ska hyresfordonet transporteras får ni hyra en släpvagn.

Ansvar
 • Hyresfordonet skall alltid vara låst med medföljande lås när hyresfordonet inte används.
 • Hyrestagaren måste vara minst 18 år för att få hyra.
 • Hyrestagaren får ej hyra ut fordonet i andrahand.
 • Hyresfordonet får endast användas i Sverige.
 • Hyrestagaren ska omgående underrätta uthyraren om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden.
 • Hyrestagaren ska följa och iaktta fordonets varningssystem.
 • Uthyraren ska efter en sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärdes som ska vidtas.

Självrisk

Hyresfordonen är helförsäkrade.
Vid utlämning och återlämning kontrolleras hyresfordonet av uthyraren och hyrestagaren för att fastställa skicket. Eventuella brister och skador på hyresfordonet eller tillhörande utrustning utöver normalt slitage ersätts av hyrestagaren.

Självrisk upp till 15 000: – Skadeanmälan ska fyllas i av kund och lämnas till uthyraren.

Självrisk vid stöld med nyckel eller skador vid ej borttaget lås ersätter hyrestagaren med faktisk kostnad för skador eller förlust av fordon. Uthyraren har rätt att efterdebitera kostnader hänförda till hyran. Uthyraren har rätt att begära depositionsbelopp eller förskott på hyran.

Betalning
Betalning sker via Swish eller faktura. Betalningsalternativ ska anges vid bokning . Vid faktura som betalning ska hela fakturan vara betald innan hyresfordonet hämtas ut. Faktureringsavgift om 50 kr tillkommer. Hyrestagaren är ansvarig för att hyran erläggs.

Vid avbokning senare än 3 dagar innan bokat datum återfås ej depositionsavgiften om 1500kr inkl moms.

Om företaget
 • Företagets juridiska namn: FJ Rental Invest AB
 • Organisationsnummer: 559153-3913
 • Innehar F-skatt
 • Företaget har uthyrningstillstånd & de fordon som kräver är anmälda till Transportstyrelsen.